7 1

Đắt tiền là đẹp

Mấy hôm rồi báo chí PR rùm beng về ca sĩ Di Băng và nhà trang trí NT Thái Công. Mình gọi...