Phim Gấu Trắng Nhưng Cuộc Đời Lại Đen

Xin mời các bạn xem hoạt hình vui nhộn câu trắng  nhưng cuộc đời lại đen thôi Xấu mặc vừa ăn táo vừa  . xem tivi giải trí cái tivi bị mất tín hiệu làm  thợ đụng đến đập đập gõ có vẫn không được sang  . bên ngoài xem ăngten thì thấy con gà trống đứng  t

Xin mời các bạn xem hoạt hình vui nhộn câu trắng  nhưng cuộc đời lại đen thôi Xấu mặc vừa ăn táo vừa  . xem tivi giải trí cái tivi bị mất tín hiệu làm  thợ đụng đến đập đập gõ có vẫn không được sang  . bên ngoài xem ăngten thì thấy con gà trống đứng  trên cây ăngten tiêu cả xuống nhưng gà không chịu  . liền lấy đá chọi Nhưng không ngờ chúa cả lại giỏi  võ cùng Fan đã được và cho gấu mặc một đòn Hồi mã  . thương và đầu cấu bực mình ra lên mái nhà chưa  lên được thì cà phê thần xuống mổ vào mặt làm  . gấu giờ dùng bất tĩnh không chịu thôi con gà nhỏ  bé cấu tạo tìm cái tăng cao lên lần này cũng vậy  . con Cả danh bạ đá cái Thăng ra cậu ta lại té  lộn của mèo càng không được lần này dùng cây  . sả phi thân luôn nhìn trời ơi bay qua khỏi mái  nhà luôn rồi làm tiếp tục và may mắn lên được  . rồi cấu nhập dùng chiêu Kungfu Panda đầu với Kung  Fu sakê thấy cả ngã hộp chống lạnh cười Đắc Thắng.

Nhưng không ngờ mái nhà sập một lỗ cấu tạo tai  xuống làm hơn luôn cây ăngten cấu buồn vã mang  . balô đi dã ngoại ngoài bìa rừng có một chỗ phụ ý  rồi đây chứ gì thì hỗ trợ vào đầu nhìn quanh không  . thấy ai tiếp tục bảo ghế ra nằm nghỉ ngơi thư giãn  hãy trả ngũ luôn rồi và khỉ không ta chọn tiếp là  . gấu thấy nhậu thức dậy phát hiện nhóc chỉ chơi  xấu chạy đến trèo lên cây bắt kỳ nhưng chưa lên  . được bị Khỉ chọi tới tấp chịu không nỗi nhục nhã  thì cười hả hay nhảy đi không ở gấu bật dậy chọi  . cho một phát giờ xuống đất cậu ta cười vui sướng  nhưng khi quay lại thì thấy bọn khỉ đã cho hết đồ  . liền đuổi theo Lấy một trái cây to chọn chú khỉ  đình khỉ đã leo lên cây gấu tìm cách leo lên bất  . ngờ trong bụi cỏ một con heo rừng to sắp nhảy ra  thì ra khấu ta chọi không chú khỉ mà lại chúng heo.

https://www.youtube.com/watch?v=DMLWbC-6pPw
https://youtu.be/DMLWbC-6pPwXin mời các bạn xem hoạt hình vui nhộn câu trắng  nhưng cuộc đời lại đen thôi Xấu mặc vừa ăn táo vừa  . xem tivi giải trí cái tivi bị mất tín hiệu làm  thợ đụng đến đập đập gõ có vẫn không được sang  . bên ngoài xem ăngten thì thấy con gà trống đứng  t