10 câu nói trị giá của Gia Cát Lượng mang thể giúp bạn đổi thay vận mệnh

3418 58ff050377bf96968c4e5343f2787d5a ohaytv 1

10 câu nói trị giá của Gia Cát Lượng mang thể giúp bạn đổi thay vận mệnh

Gia Cát Lượng được biết đến là nhà quân sự lỗi lạc, chính trị kiệt xuất, là 1 người đại tài, thông minh hàng đầu của lịch sử Trung Quốc lúc bấy giờ. Các bài học, lời răn dạy của ông vẫn còn nguyên trị giá đến thế hệ sau. Chúng ta hãy cùng chiêm nghiệm 10 câu nói hay và ý nghĩa sau nhé.

3418 0d4849332a3d84da53c950e0898c9e13 ohaytv 1

1. Học phải bình tĩnh, thành tài phải học. Không học, tài chẳng rộng; không chí, học chẳng thành. 

Nguyên văn: “Phù học tu tĩnh dã, tài tu học dã, phi học vô dĩ quảng tài, phi chí vô dĩ thành học”. 

2. Cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. 

Nguyên văn: “Cúc cung tận tụy, tử nhi hậu dĩ”. Câu này trích trong “Xuất sư biểu”, bản tấu mà Gia Cát Lượng dâng lên hậu chủ Lưu Thiện trước khi chứa quân Bắc phạt Trung Nguyên, đánh Tào Ngụy. Ý rằng làm việc gì cũng phải tận tụy, cần cù, không từ gian khổ dẫu là cái chết. Đó cũng là câu nói miêu tả mọi thứ con người của Gia Cát Khổng Minh, 5 lần Bắc phạt, đến chết vẫn thấp thỏm trong lòng ước ao khôi phục Trung Nguyên, trùng hưng Hán thất. 

3. Người biết lo xa thì bình an, kẻ không lo nghĩ thì nguy nan. 

Nguyên văn: “Viễn lự giả an, vô lự giả nguy”. 

4. Khi uống say mang thể nhìn được tính cách. 

Nguyên văn: “Túy chi tửu nhi quan kỳ tính”. 1 người uống rượu say thì hành vi, tính cách miêu tả ra cực kỳ trung thực, không mang sự che chắn, ý tứ nào. Nhìn các biểu đạt ấy mang thể thẩm định tư cách của họ. Ví như trong cơn say vẫn mang thể giữ được khí chất và sự đúng mực thì chứng tỏ là người nhân. Trái lại, rượu vào lời ra, nói lời bất hảo, làm chuyện xằng bậy thì chính là kẻ tiểu nhân. 

5. Lấy ngay chính phòng ngừa kẻ gian, lấy cần kiệm ngăn đề phòng vung phí.

Nguyên văn: “Phòng gian dĩ chính, khứ xa dĩ kiệm”.

3418 58ff050377bf96968c4e5343f2787d5a ohaytv 1

6. Gặp khó, hãy tự thân tiên phong. Với công, hãy tự thân lùi lại. 

Nguyên văn: “Hữu nan, tắc dĩ thân tiên chi; hữu công, tắc dĩ thân hậu chi”. Lo trước cái lo của nhân gian, vui sau niềm vui của nhân gian, chính là ý tứ này. Người quân tử thì xông pha gian lao, xung phong tiên phong, khi lập công cũng không mong ban thưởng, không cầu báo ơn. 

7. Muôn việc đủ cả, chỉ thiếu gió Đông.

Nguyên văn: “Vạn sự cụ bị, chích khiếm Đông phong”. Là câu Gia Cát Lượng nói có Chu Du khi ở Giang Đông bàn định kế đánh Tào Tháo. Liên quân Tôn – Lưu đã chuẩn bị phần lớn kế hoạch, quân sĩ sẵn sàng, mưu lược cũng đủ cả chỉ còn thiếu gió Đông Nam nổi lên để đánh hỏa công, phóng hỏa vào trại Tào. Câu này ý nói mọi chuyện dù đã vẹn tuyền, đủ đầy nhưng thỉnh thoảng vẫn mang thể bế tắc vì thiếu nhân tố quyết định: Thiên thời, còn gọi là cơ hội.

8. Vì lợi kết bạn, khó đi được xa.

Nguyên văn: “Thế lợi chi giao, nan dĩ kinh viễn”. Câu này ý nói rằng dùng lợi lộc, lời lẽ xu nịnh mà kết bạn có nhau thì không thể cùng nhau làm việc trong tương lai.

9. Nết người quân tử, lấy tĩnh tu thân, lấy kiệm dưỡng đức. Không thanh bạch lập chí chẳng nên, không bình tĩnh tiến xa chẳng nổi.

Nguyên văn: “Phù quân tử chi hành, tĩnh dĩ tu thân, kiệm dĩ dưỡng đức, phi thanh bạch vô dĩ minh chí, phi ninh tĩnh vô dĩ trí viễn”.

10. Đừng lấy thân quý mà hạ thấp người, đừng lấy ý riêng làm thành việc chung, đừng lấy năng lực gây điều thất tín.

Nguyên văn: “Vật dĩ thân quý nhi nhân thể nhân, vật dĩ độc kiến nhi vi chúng, vật thị công năng nhi thất tín”. Chủ chốt của câu này dạy người ta phải mang lòng vị tha, “tiên tha vị ngã” (nghĩ cho người trước, mường tượng mình sau). Nó cũng nhấn mạnh đến chữ “Tín” khi hành sự. Chẳng thể vì cậy mình mang công lao, năng lực mà làm chuyện mất hết tín nghĩa.

Chủ đề chính: #gia_cát_lượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You May Also Like