10 nguyên tắc sống của người Nhật

30871 c157396dbcd8172e70098c0dec8a365e ohaytv 2

10 nguyên tắc sống của người Nhật

Có 10 nguyên tắc sống này, người Nhật giờ đây đang với tuổi thọ làng nhàng cao nhất toàn cầu.

Ăn ít, nhai rộng rãi

30871 27ab019b29d7541c96e2b9a947f252ec ohaytv 2

Ăn thịt ít, ăn rau rộng rãi

30871 091ef2f8eb2a804f67f6148191ec9c4c ohaytv 2

Ăn tuyến đường ít, ăn quả rộng rãi

30871 f5c0df50e29b23480d63a1eb1047a66a ohaytv 2

Ăn mặn ít, ăn chua rộng rãi

30871 373d54a6d122ee8b639034d528ee9257 ohaytv 2

Lo ít, ngủ rộng rãi

30871 8a587209ee5abba089fedc53dcb1ca78 ohaytv 2

Giận ít, cười rộng rãi

30871 2322b0865ae1725444f787faf2e89fd2 ohaytv 2

Ngồi xe ít, bách bộ rộng rãi

30871 33163b1a3d105adf9baee665f060cf6a ohaytv 2

Nói ít, làm rộng rãi

30871 8083819621d26b678ccd482bb7515b4a ohaytv 2

Tham lam ít, bố thí rộng rãi

30871 143c3450f401904e784c33e7fc85edf9 ohaytv 2

Mặc ít, tắm rộng rãi

30871 c157396dbcd8172e70098c0dec8a365e ohaytv 2


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You May Also Like